คลองระบายน้ำในกรุงเทพฯ

ข่าวเด่น

สาระน่ารู้

ติดต่อโครงการ

เกม

ข่าวสาร

ข่าวเด่น

ภาพกิจกรรมคนรักษ์คลองรวมกัน เราทำได้ ครั้งที่ 6

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลัก ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 24)

กำหนดการกิจกรรมภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลัก ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 23)

ติดต่อสอบถาม

สำนักการระบายน้ำ
กรุงเทพมหานคร

123 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400


โทรศัพท์

0 2246 0317,  0 2248  5115