คลองระบายน้ำในกรุงเทพฯ

ข่าวเด่น

สาระน่ารู้

ติดต่อโครงการ

เกม

กรุงเทพมหานคร ร่วมคืนชีวิตคลองแสนแสบ จัดงาน เรา รักษ์ คลอง “สืบจิตวิญญาณสายธาร...คลองแสนแสบ” ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลัก ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 กรุงเทพมหานคร จัดงานสัมมนา เรา รักษ์ คลอง “สืบจิตวิญญาณสายธาร...คลองแสนแสบ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลัก ระยะที่ 2 โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง ประสบการณ์ ร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการร่วมกันดูแลรักษาคลองระบายน้ำ ฟื้นฟูสภาพน้ำ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลัก โดยมีผู้แทนจากชุมชนริมคลองแสนแสบเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิง คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์